Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

Predmetom predaja v špecializovanom internetovom obchode TASKY.VIAC.INFO sú kufríky, tašky, puzdrá, počítače a počítačové príslušenstvo, doplnky uľahčujúce používanie elektronických prístrojov a programy od popredných svetových výrobcov. Predávajúcim je spoločnosť Revance, s.r.o., Čajakova 15, 811 05 Bratislava - IČO: 36805157, IČ DPH: SK2022413855. Kupujúcim je osoba (právnická  alebo fyzická), na ktorej meno a identifikačné údaje je vyplnený objednávkový formulár, prípadne registračné údaje návštevníka obchodu. Obchod je prispôsobený potrebám veľkoobchodných nákupov a podpory predaja u zmluvných partnerov predávajúceho. Umožnený je aj nákup tovaru pre vlastné potreby kupujúcich

2. Cena dodávaného tovaru

Kúpna cena tovaru dodávaného kupujúcemu (zákazníkovi-používateľovi) je určená podľa platných cien, zverejnených pri jednotlivých tovarových položkách. Predávajúci má právo zmeniť ceny jednotlivých položiek bez predchádzajúceho upozornenia. Zvýšenie ceny už objednaného tovaru je predávajúci povinný oznámiť kupujúcemu, ktorý má právo v takomto prípade zrušiť objednávku. Predávajúci je plátcom DPH a ceny účtuje spolu s DPH.

3. Objednávka tovaru

Kupujúci si môže objednať tovar elektronicky vyplnením formulára-objednávky, e-mailom, telefonicky (faxom), alebo osobne. Predávajúci môže požadovať aj písomné potvrdenie objednávky. Objednávka musí obsahovať meno (názov firmy) kupujúceho, IČO a IČ DPH (v prípade podnikateľov), adresu, kontaktné tel. číslo, presný počet kusov a názov tovaru, prípadne platnosť objednávky. Kupujúci má právo vyžadovať od predávajúceho potvrdenie objednávky. Za správnosť kontaktných údajov ručí kupujúci. Ručí taktiež za ochranu prístupových registračných údajov (meno a heslo) a ich neprezradenie tretím osobám.

4. Ochrana údajov

Predávajúci ručí za ochranu vyžiadaných osobných údajov kupujúcich v súlade so zákonodarstvom SR a neposkytuje ich tretím osobám. Vyplnením a zaslaním údajov kupujúci vyjadruje súhlas so spracovaním údajov a ich úschovou v informačnom systéme predávajúceho za účelom realizácie predaja objednaného tovaru a marketingových aktivít predávajúceho. Tento súhlas platí na všetky aktivity predávajúceho až do odvolania zo strany kupujúceho.

5. Spôsob platby

Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu po potvrdení objednávky a termínu dodávky podľa nasledujúcich podmienok:

- vopred, zálohovou platbou bankovým prevodom na účet predávajúceho. Dokladom o platbe je výpis z účtu kupujúceho

- vopred, platbou z tejto stránky prostredníctvom služieb CardPay (kartou MasterCard, VISA, VISA Electron, Diners Club), TatraPay a ePlatby VUB, PayPal. Dokladom o platbe je potvrdenie o vykonaní elektronickej transakcie z banky alebo výpis z účtu kupujúceho

- pri prevzatí tovaru osobne, úhradou príslušnej faktúry v hotovosti

- platba poštovou poukážkou

- platba na dobierku

Až do úplného zaplatenia objednaného tovaru je tovar majetkom  predávajúceho.

6. Záručné podmienky

Predávajúci poskytuje na dodávaný tovar záruku spravidla v dĺžke 24 mesiacov. V prípade dlhšej záručnej doby je jej dĺžka uvedená pri príslušnom tovare. Záruka sa netýka bežného opotrebenia materiálu, závad vzniknutých nesprávnym zaobchádzaním, ošetrovaním, či mechanickým poškodením. Prípadné poškodenia počas dopravy je kupujúci povinný ihneď reklamovať u prepravcu (kuriéra).

Miestom uplatnenia reklamácie je prevádzka logistiky predávajúceho na adrese ul. Vicenzy 8A, 931 01 Šamorín. V prípade neoprávnenej reklamácie má predávajúci právo požadovať od kupujúceho úhradu súvisiacich nákladov.

7. Miesto plnenia dodávok a dodacie podmienky

Miestom plnenia dodávok je sídlo kupujúceho, alebo po dohode s kupujúcim iné miesto. Tovar je zasielaný kuriérom. Pri objednávkach nad 165 EUR nie sú prepravné náklady kupujúcemu účtované.

8. Zrušenie objednávky

Objednávku je možné stornovať pred potvrdením dodávky objednaného tovaru predávajúcim. Ak boli peniaze už poukázané na účet (adresu) predávajúceho, budú kupujúcemu vrátené ihneď po ich doručení po odpočítaní storno poplatku (15 EUR) a poplatkov spojených so zaslaním peňazí kupujúcemu. Kupujúci, ktorému bol tovar zaslaný, má právo tovar vrátiť v priebehu 14 dní, ak nebol používaný, ak je nepoškodený a vrátený v kompletnej zostave a pôvodnom neporušenom balení.

9. Termín dodávky

Dodávky budú uskutočnené v termíne, uvedenom na potvrdení objednávky predávajúcim. Všeobecná dodacia lehota je 5 pracovných dní v prípade, že kupujúci má voči predávajúcemu vyrovnané záväzky a tovar je na sklade predávajúceho. Po vzájomnej dohode môže byť dodacia lehota kratšia, resp. dlhšia.

10. Služby

Predávajúci môže v záujme skvalitnenia svojich služieb pre kupujúceho využívať pri prevádzke internetového obchodu služby spolupracujúcich partnerov. Jedná sa v prvom rade o služby v oblastiach: logistika, zásielky, internetové a komunikačné služby, internetové platobné systémy a bankové služby, administratívne zabezpečenie. 

Texty, obrázky, videosekvencie a zvukový sprievod na stránkach tohoto obchodu sú chránené príslušnými zákonmi, hlavne autorským právom a nesmú byť bez predchádzajúceho písomného povolenia autorov použité za účelom ďalšej publikácie v akejkoľvek forme v celku alebo po častiach.